Kontakt

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Telefon: +48 81 466 61 67

E-mail: info@opencity.pl

Instagram
Facebook